6. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν:
• τις διεργασίες της κομποστοποίησης / συγκομποστοποίησης υπολειμμάτων της φυτικής παραγωγής και του αγροβιομηχανικού τομέα,
• τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της χρήσης του ώριμου κομπόστ
• τον ρόλο και την σημασία των ωφέλιμων μικροοργανισμών της ριζόσφαιρας και τέλος
• τα οφέλη του εμπλουτισμού κομπόστ με ωφέλιμους μικροοργανισμούς, τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα και την ορθή χρήση των βιολιπασμάτων.