Πλατφόρμας Ασυγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γ.Π.Α.

Η πλατφόρμα AUA Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 - 2:23 μ.μ. -

  Αγαπητοί φοιτητές,

  Στην  παρούσα ανακοίνωση αναφέρονται ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρουσίας προβλημάτων κατά την εξέλιξη της εξ αποστάσεως αλλά και δια ζώσης σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Κατά τη εγγραφή σας στο ΓΠΑ, σας χορηγούνται από το Τμήμα Δικτύων - Διαδικτύου, στοχεία πρόσβασης (credentials - όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης) καθώς και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση της μορφής όνομα_χρήστη@aua.gr, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιείτε για το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει το ΓΠΑ. Συνοπτικά, οι ηλεκτρονικές αυτές υπηρεσίες ειναι:

  • Πληροφοριακό Σύστημα Σπουδών (https://estudent.aua.gr) για όλους τους φοιτητές των  Τμημάτων με έδρα την Αθήνα αλλά  και τους νεοεισαχθέντες φοιτητές των Περιφερειακών Τμημάτων (Θήβα - Αμφισσα - Καρπενήσι) - Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου (https://unistudent.aua.gr) για τους φοιτητές των πρώην ΤΕΙ  των Περιφερειακών Τμημάτων (Θήβα - Αμφισσα - Καρπενήσι).
  • Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκαίδευσης Openeclass (https://openeclass.aua.gr). Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε μια αρχική φορά ως Εκπαιδευόμενοι (Λογαριασμός Εκπαιδευομένου - Πιστοποίηση μέσω LDAP) στο περιβάλλον της Πλατφόρμας, Η διαδικασία της εγγραφής είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ολοκληρώνεται σε δύο (2) στάδια. Πρώτα χρησιμοποιείτε τα στοιχεία πρόσβασης που διαθέτετε και προβαίνετε σε εγγραφή και στη συνέχεια λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση όνομα_χρήστη@aua.gr, το οποίο περιέχει το σύνδεσμο (link) που πρέπει να πατήσετε ώστε να επιβεβαιωθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας. Μετά από αυτό το βήμα, μπορείτε πλέον να συνδέεστε στην Πλατφόρμα Openeclass και να αξιοποιείτε την λειτουργικότητα της. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Η αδυναμία  εγγραφής στην Πλατφόρμα, σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων, οφείλεται στο γεγονός ότι, εκ λάθους υποβάλατε αίτηση ως Εκπαιδευτές. Στην περίπτωση αυτή, η Διαχειστική Ομάδα απορρίπτει την αίτηση εγγραφής και αποστέλλεται ενημερωτικό μήνυμα στον χρήστη, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να επαναλάβει εκ νέου και ορθά τη διαδιακασία εγγραφής ως Εκπαιδευόμενος.
  • Πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - Τηλεσυνεργασίας Big Blue Button (BBB) (https://openeclass.aua.gr). Η σύνδεση στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία δεν έχει ανεξάρτητη διεπαφή σύνδεσης, πραγματοποιείται μόνο μέσα από την Πλατφόρμα Openeclass και πιο συγκεκριμένα μέσω του εργαλείου κάθε μαθήματος με όνομα "Τηλεσυνεργασία", σε όσα βέβαια μαθήματα έχει επιλέξει ο Διδάσκων να το ενεργοποιήσει.
  • Πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - Τηλεδιασκέψεων Microsoft Teams (MS Teams). Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, πρέπει να πιστοποιήσετε, μια αρχική φορά, τα στοιχεία πρόσβασης του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού (ΓΠΑ), στην υπηρεσία "ΔΗΛΟΣ 365", κάνοντας μια αρχική σύνδεση στη διεύθυνση delos365.grnet.gr. Εφόσον ολοκληρωθεί η πιστοποίηση, μπορείτε να "κατεβάσετε" την τελευταία έκδοση του λογισμικού Microsoft Teams και να την εγκαταστήσετε ατο περιβάλλον που χρησιμοποιείτε (Windows, Android, IOS, Linux). Μετά από αυτό το βήμα, μπορείτε πλέον να συνδέεστε στην Πλατφόρμα Microsoft Teams, πάντοτε όμως με την πιστοποιήμένη Ιδρυματική σας ηλεκτρονική διεύθυνση (όνομα_χρήστη@aua.gr) και να αξιοποιείτε την λειτουργικότητα της.
  • Web περιβάλλον διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (https://webmail.aua.gr). Η σύνδεση γίνεται με τα στοιχεία πρόσβασης που διαθέτετε. Στο περιβάλλον αυτό, μπορείτε να βλέπετε το σύνολο των διακινούμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες του ΓΠΑ όσο και από τους Διδάσκοντές σας, σχετικά με τη φοίτησή σας. Φροντίστε να έχετε επάρκεια και διαθεσιμότητα αποθηκυτικού χώρου ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε αδιάλειπτα τα μηνύματα που σας αφορούν.
  • Υπηρεσία Ιδιωτικού Εικονικού Δικτύου (Virtual Private Network - VPN). Μπορείτε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία αυτή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές και επιστημονικά περιοδικά μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της Βιβλιοθήκης του  ΓΠΑ.

  Εάν αντιμετωπίσετε συγκεκριμένα προβλήματα σε σχέση με τη χρήση των παραπάνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα, με τη χρονική σειρά που αναφέρονται:

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΓΠΑ και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί (http://tdd.aua.gr/applicationforms).
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν αντιμετωπίζετε τοπικό πρόβλημα στον Η/Υ σας ή αδυναμία σύνδεσης στο Διαδίκτυο από το χώρο που βρίσκεσθε.
  • Επικοινωνείστε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το Διδάσκοντα του μαθήματος στο οποίο αντιμετωπίζετε πρόβλημα, διότι στις περισσότερες των περιπτώσεων μόνο εκείνος μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά σας.
  • Επικοινωνείστε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος αρχικά και εφόσον δεν καταστεί δυνατή η αποκατάσταση του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα και τηλεφωνικά, με το Τμήμα Δικτύων - Διαδικτύου του ΓΠΑ, αναφέροντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα πλήρη στοιχεία σας (Αριθμός Μητρώου, Ονοματεπώνυμο, Σχολή, Τμήμα).

   

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΠΑ - Ομάδα Διαχείρισης της Πλατφορμας Openeclass