Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
6. Κοινωνικές διαστάσεις της επιχειρηματικότητας και ποιότητα ζωής 
Έναρξη: 27/9/23, 1:08 μ.μ.
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
9. Στρατηγική επικοινωνίας νεοφυών επιχειρήσεων 
Έναρξη: 27/9/23, 12:27 μ.μ.
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
5. Καλές πρακτικές και εφαρμογές ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσεων 
Έναρξη: 27/9/23, 11:14 π.μ.
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
4. Χρήση Μεθόδων Στατιστικής Επεξεργασίας στον Τομέα της Αγροδιατροφής 
Έναρξη: 26/9/23, 10:39 μ.μ.
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
3. Γενικές Αρχές Αποθήκευσης 
Έναρξη: 26/9/23, 6:05 μ.μ.
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
2. Μοντελοποίηση και ανάλυση αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων 
Έναρξη: 26/9/23, 4:29 μ.μ.
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
1.Αειφορία, Κυκλική Οικονομία, Βιοοικονομία 
Έναρξη: 8/6/23, 8:18 π.μ.
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι