ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μικροβιολογίας Τροφίμων 3ου και 7ου εξαμήνου
- Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 -

Tο μάθημα Μικροβιολογία Τροφίμων της εβδομάδας του Δεκεμβρίου που θα χαθεί λόγω υποχρεώσεων της διδάσκουσας, θα αναπληρωθεί σε 2 μέρη τις ημερομηνίες 12 και 19 Οκτωβρίου 2018 στο αμφιθέατρο Καλαισάκη 5:15-6:30.

Η ακαδημαική υπότροφος, Παπαδοπούλου Όλγα