Μικροβιολογία Τροφίμων

Όλγα Παπαδοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της μικροβιολογίας τροφίμων.

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της μικροβιολογίας τροφίμων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της θεωρίας των εμποδίων (hurdle concept) και στις εφαρμογές της προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των τροφίμων.

Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες σε μεθοδολογίες σχετικά με την επίδραση των ενδογενών (pH, ενεργότητα ύδατος, δυναμικό οξειδοαναγωγής) και εξωγενών (υγρασία, θερμοκρασία, αέρια ατμόσφαιρα) παραγόντων στην συμπεριφορά (αύξηση/επιβίωση) των μικροοργανισμών στα τρόφιμα.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της δράσης των μικροοργανισμών στην αλλοίωση των τροφίμων προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και να βελτιωθεί η ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων.

Ημερολόγιο