Πλατφόρμας Ασυγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γ.Π.Α.

Η πλατφόρμα AUA Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

!!! ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

H συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις συνεπάγεται υποχρεωτικά συναίνεση στους όρους και τις απαιτήσεις της εξέτασης οι οποίοι είναι: Επίδειξη ταυτότητας, διαθέσιμες οπτικοακουστικές συσκευές για την επιτήρηση, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου 570/21.05.2020.

Όποιος διαφωνεί με αυτόν τον τρόπο εξέτασης ή δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα πρέπει να αποχωρήσει, και να προσέλθει για προφορική εξέταση με φυσική παρουσία (μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα), στο χώρο του Γ.Π.Α..

Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα (π.χ. διακοπή της σύνδεσης για σημαντικό χρονικό διάστημα, ή αδυναμία σύνδεσης στο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, ή αδυναμία χρήσης των οπτικοακουστικών συσκευών), ο εξεταζόμενος θα πρέπει να προσέλθει για προφορική εξέταση με φυσική παρουσία (μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα), στο χώρο του Γ.Π.Α..

ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί καμία καταγραφή ήχου ή/και εικόνας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Από την ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ