Πλατφόρμας Ασυγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γ.Π.Α.

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΠΜΣ "Εκτροφή Ζώων και Παραγωγή Γάλακτος" (PMS53103)Μαρία Χαρισμιάδου, Ι. Πολίτης, Π. Κουτσούλη, Α. Κομινάκης, Π. Σιμιτζής, Γ. Λαλιώτης.
ΔΠΜΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (PMS53104)Γεώργιος Λαλιώτης, Δ. Γεωργακάκης, Α. Ακτύπης, Α. Κουτίνας, Μπαρτζάνας, Γ. Μπουραζάνης
Οικονομία & Αγροτική Πολιτική (PMS53102)Κωνσταντίνος Τσιμπούκας
Φυσιολογία και Υγιεινή Αγροτικών Ζώων (AGM0001)Αθανάσιος Γελασάκης, Ιωάννης Οικονομόπουλος, Χρήστος Μπαλάσκας