Πλατφόρμας Ασυγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γ.Π.Α.

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Γλώσσα Python (4812)Κωνσταντίνος Γιαλούρης
Σεμινάρια ΠΜΣ Βιολογίας Συστημάτων (643)Βασιλική Κουμάντου