Πλατφόρμας Ασυγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γ.Π.Α.

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
2021-2022 Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Δικαίου Αξιογράφων- Α΄εξάμηνο-Θεωρία (ΠΟΑ 1104) -Παραδόσεις μαθημάτων-Εξεταστική Φεβρουαρίου 2022 (1104)Σταύρος Ζωγραφάκης-Σπύρος Ντούρμας
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις (ΠΟΑ3633)Σωτήριος Τρίγκας
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΠΟΑ1101)Ευάγγελος Ρούσκας
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΠΟΑ1101)Μαρίνα Σελήνη Κατσαϊτη
Αστική Οικονομική Ι (ΠΟΑ3630)Δημήτριος Τσιώτας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΠΟΑ4737)Αγγελική Μενεγάκη
Δημόσια Οικονομική (4811)Ασημάκης Ταμουραντζής
Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη (4980)Αιμιλία Βλάμη
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (1210) Χρήστος Παπαδάς , Αικατερίνη Καρπετά
Κοινωνιολογία (ΠΟΑ1210)Παγώνα Ζαμουρίδου
Λογιστική II (4844)Σωτήριος Τρίγκας
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι (ΠΟΑ1102)Σπυρίδων Τσαγγάρης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι (365)Χρήστος Θ. Παπαδάς, Μαρίνα Σελήνη Κατσαϊτη
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ (ΠΟΑ1208)Σπυρίδων Τσαγγάρης
Μαθηματικές μέθοδοι στα Οικονομικά (ΠΟΑ3528)Σπυρίδων Τσαγγάρης
Μακροοικονομική Θεωρία (I) (4824)Ασημάκης Ταμουραντζής
Μακροοικονομική Θεωρία (II) (4910)Ασημάκης Ταμουραντζής
Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης (4857)Αιμιλία Βλάμη
Μικροοικονομική Θεωρία Ι (ΠΟΑ2323)Μαρίνα Σελήνη Κατσαϊτη
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ (ΠΟΑ2419)Μαρίνα Σελήνη Κατσαϊτη
Οικονομετρία Ι (3464)Άγγελος Λιοντάκης
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι (4927)Μαρία Βιδάλη
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ (4800)Μαρία Βιδάλη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΠΟΑ3634)Άννα Φτούλη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ)- ΠΟΑ3634  (4894)Αγγελική Μενεγάκη
Οικονομική Ανάπτυξη Ι (4981)Αιμιλία Βλάμη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒ)Γιώργος Οικονόμου
Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική Ι (ΠΟΑ2421)Σωτήριος Τρίγκας
Περιφερειακή Οικονομική Ι (ΠΟΑ2317)Δημήτριος Τσιώτας
Περιφερειακή Οικονομική ΙΙ (ΠΟΑ2423)Δημήτριος Τσιώτας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (383)Λαμπρινή Σερεμέτη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (382)Λαμπρινή Σερεμέτη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι _ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (545)Λαμπρινή Σερεμέτη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι _ ΘΕΩΡΙΑ (544)Λαμπρινή Σερεμέτη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ _ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (2660)Λαμπρινή Σερεμέτη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ _ ΘΕΩΡΙΑ (2661)Λαμπρινή Σερεμέτη
Στατιστική Ι (ΠΟΑ1103)Ευάγγελος Ρούσκας
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ) (4806)Άγγελος Λιοντάκης
Στατιστική ΙΙ (4997)Άννα Τζαβαλή
Στατιστική ΙΙ (ΠΟΑ1209)Ευάγγελος Ρούσκας
Στατιστικη ΙΙΙ (2646)Άγγελος Λιοντάκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ (1709)Αικατερίνη Γιαλιτάκη
Στοιχεία Δημοσίου & Φορολογικού Δικαίου (ΠΟΑ 3602-Μάθημα Επιλογής 6ου εξαμήνου) (ΠΟΑ 3602)Σπύρος Ντούρμας
Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου - Παραδόσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022-(ΠΟΑ 2422) Σταύρος Ζωγραφάκης-Σπύρος Ντούρμας (ΠΟΑ 2422)Σταύρος Ζωγραφάκης-Σπύρος Ντούρμας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ( ΠΟΑ3632 ) (4924)Σπυρίδων Αλεξίου