Πλατφόρμας Ασυγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γ.Π.Α.

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  (505)Ευστράτιος Αιδινίδης
Δασική Αναψυχή-Αρχιτεκτονική Τοπίου (223)Χρήστος Θωμαϊδης
ΔΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  (806)Ευστράτιος Αιδινίδης
Δασική Οικολογία (414)Γεώργιος Φωτιάδης
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ (491)Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Δασοκομική εργαστήριο (2709)Στέφανος Ισπικούδης
Δασοκομική θεωρία (2710)Στέφανος Ισπικούδης
Δασοτεχνικά έργα (718)Γρηγόριος Δανιήλ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (740)Σπυρίδων Καλούδης
Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων (570)Σπυρίδων Καλούδης
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (Θ) (ΖΓ0202Θ)Ανδρέας Παπαδόπουλος
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (3378)Γρηγόριος Δανιήλ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΗΗ0202)Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 (4848)Αριστείδης Μερτζάνης, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ - Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 (4847)Αριστείδης Μερτζάνης, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (4914)Αριστείδης Μερτζάνης
Οικολογία & Διαχείριση Λιβαδιών εργαστήριο (777)Αναστασία Παντέρα
Οικολογία & Διαχείριση Λιβαδιών θεωρία (776)Αναστασία Παντέρα
ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (Ε) (715)Ανδρέας Παπαδόπουλος
ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (Θ) (714)Ανδρέας Παπαδόπουλος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (4915)Αριστείδης Μερτζάνης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-Χειμερινό 2021-22 (Υποχρεωτικό)Αριστείδης Μερτζάνης, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ-Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 (Υποχρεωτικό)Αριστείδης Μερτζάνης, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (4912)Αριστείδης Μερτζάνης
Πληροφορική (720)Γρηγόριος Δανιήλ
Πρακτική Άσκηση (2783)Γεώργιος Φωτιάδης
Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος (773)Σταυρούλα Γαλανοπούλου
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  (807)Ευστράτιος Αιδινίδης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  (506)Ευστράτιος Αιδινίδης
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (4913)Αριστείδης Μερτζάνης
ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗ - ΔΟΜΉ ΞΎΛΟΥ- ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  (805)Ευστράτιος Αιδινίδης