Πλατφόρμας Ασυγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γ.Π.Α.

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγροδασοπονία (Ε) (2666)Αναστασία Παντέρα
Αγροδασοπονία (Θ) (2667)Αναστασία Παντέρα
ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ (782)Γεώργιος Ευθυμίου, Γατσιού Ελένη
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (505)Ευστράτιος Αιδινίδης
Δασική Αναψυχή-Αρχιτεκτονική Τοπίου (223)Χρήστος Θωμαϊδης
Δασική εδαφολογία εργαστήριο πρώην Τ.Ε.Ι. (778)Αναστασία Παντέρα
Δασική εδαφολογία θεωρία πρώην Τ.Ε.Ι. (779)Αναστασία Παντέρα
ΔΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (806)Ευστράτιος Αιδινίδης
Δασική Οικολογία (414)Δημήτρης Σαμαράς
ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (Θ) (511)Ανδρέας Παπαδόπουλος
ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ (741)Σπυρίδων Καλούδης
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ (491)Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Δασοκομική εργαστήριο (2669)Αναστασία Παντέρα
Δασοκομική εργαστήριο (2709)Στέφανος Ισπικούδης
Δασοκομική θεωρία (2668)Αναστασία Παντέρα
Δασοκομική θεωρία (2710)Στέφανος Ισπικούδης
Δασοτεχνικά έργα (718)Γρηγόριος Δανιήλ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (740)Σπυρίδων Καλούδης
Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων (570)Σπυρίδων Καλούδης
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (Θ) (ΖΓ0202Θ)Ανδρέας Παπαδόπουλος
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (3378)Γρηγόριος Δανιήλ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΗΗ0202)Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 (4848)Αριστείδης Μερτζάνης, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ - Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 (4847)Αριστείδης Μερτζάνης, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Οικολογία & Διαχείριση Λιβαδιών εργαστήριο (777)Αναστασία Παντέρα
Οικολογία & Διαχείριση Λιβαδιών θεωρία (776)Αναστασία Παντέρα
ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (Ε) (715)Ανδρέας Παπαδόπουλος
ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (Θ) (714)Ανδρέας Παπαδόπουλος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-Χειμερινό 2021-22 (Υποχρεωτικό)Αριστείδης Μερτζάνης, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ-Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 (Υποχρεωτικό)Αριστείδης Μερτζάνης, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πληροφορική (720)Γρηγόριος Δανιήλ
Πρακτική Άσκηση (2783)Γεώργιος Φωτιάδης
Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος (773)Σταυρούλα Γαλανοπούλου
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (807)Ευστράτιος Αιδινίδης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ (506)Ευστράτιος Αιδινίδης
ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗ - ΔΟΜΉ ΞΎΛΟΥ (805)Ευστράτιος Αιδινίδης