ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωνσταντίνος Μπεθάνης

Περιγραφή

Μάθημα εαρινού εξαμήνου,

της κατεύθυνσης "Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων",

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Κ. ΜΠΕΘΑΝΗ

  1. Περίθλαση - Η κυματική φύση του φωτός, το πρόβλημα, η λύση.
  2. Δυναμική σκέδαση φωτός
  3. Kρυσταλλική κατάσταση της ύλης, περίθλαση ακτίνων-Χ από μονοκρύσταλλο
  4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων περίθλασης ακτίνων-Χ από μονοκρύσταλλο
  5. Προσδιορισμός κρυσταλλικής δομής – το πρόβλημα των φάσεων
  6. Βελτιστοποίηση κρυσταλλικής δομής – Έλεγχος τελικού μοντέλου

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -