ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (3430)

Μαρία Καψοκεφάλου

Περιγραφή

Στόχος Μαθήματος

Α) Η εξοικείωση με την έννοια της βιοδραστικότητας  β) η κατανόηση της συμβολής των λειτουργικών τροφίμων στην ορθή διατροφή γ) η διερεύνηση των προκλήσεων καινοτομίας στο αντικείμενο των λειτουργικών τροφίμων

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Η έννοια της βιοδραστικότητας συστατικών και τροφίμων (οριζόμενη ως δράση στον οργανισμό πέραν της αναμενόμενης για τα θρεπτικά συστατικά) όπως την προσεγγίζει η Επιστήμη της Διατροφής. 

Βιοδραστικότητα επιλεγμένων συστατικών τροφίμων

Ισχυρισμοί υγείας και προϋποθέσεις διατύπωσης ισχυρισμών υγείας.  Νέα δεδομένα που συσχετίζουν την δράση συστατικών ή/και τροφίμων με την πρόληψη επιλεγμένων νοσημάτων και την άριστη λειτουργία του οργανισμού.

Λειτουργικά τρόφιμα: επιλεγμένα παραδείγματα

 

Διδακτικές Ενότητες

  1. Εισαγωγή στην έννοια των λειτουργικών τροφίμων
  2. Γενικές έννοιες περί της βιοδραστικότητας συστατικών και τροφίμων.
  3. Μεθοδολογία τεκμηρίωσης βιοδραστικότητας (Evidence based methodology USDA/EFSA).
  4. Ισχυρισμοί υγείας
  5. Βιοδείκτες
  6. Βιοδραστ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο