Πλατφόρμας Ασυγχρονης Τηλεκπαίδευσης OpeneCourses Γ.Π.Α.

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση μέσω LDAP)