Πλατφόρμας Ασυγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γ.Π.Α.

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 -

Σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, κατά την εξέλιξη της εξ αποστάσεως εξεταστικής διαδικασίας, σημειώθηκαν δύο (2) διαδοχικές διακοπές στη Διαδικτυακή σύνδεση του ΓΠΑ, μία από 12:25 μ.μ. έως και 12:35 μ.μ και μία ακόμη από 12:40 έως και 12:50.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, εξελίσσονταν εξετάσεις και η Πλατφόρμα Οpeneclass ήταν πλήρως λειτουργική, αλλά οι χρήστες αδυνατούσαν να συνδεθούν σ'αυτήν.

Το παρόν μήνυμα, απευθύνεται σε Διδάσκοντες, οι οποίοι ενδεχόμενα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτή την παράμετρο, για τυχόν επανάληψη της εξεταστικής διαδιακσίας, εφόσον συμπίπτει χρονικά με τις διακοπές δικτύου που παρατηρήθηκαν. Με την ευκαιρία τονίζουμε την αναγκαιότητα, ειδικά σε περιπτώσεις σαν τη σημερινή, να  είναι  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ η "Προσωρινή Αποθήκευση" στις παραμέτρους της "Ασκησης", διότι υπάρχει το ενδεχόμενο, μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης και εφόσον οι εξεταζόμενοι έχουν πατήσει "Ακύρωση", να δούν τελείως διαφορετικό σετ ερωτήσεων καθώς επίσης και ότι, το γεγονός ορισμού μίας (1) επανάληψης, στις προδιαγραφές της "Άσκησης", μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό εξεταζόμενους. Για το λόγο αυτό, έχουν προ πολλού προταθεί, κατ' ελάχιστον τρείς (3) επαναλήψεις. Ο μέσος χρόνος επανόδου της σύνδεσης είναι της τάξης των δέκα (10) λεπτών.

Απευθύνεται επίσης και στους Εξεταζόμενους,  οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, εφαρμόζουν τις Οδηγίες που έχουν δοθεί και αναμένουν σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, ΧΩΡΙΣ να κλείσουν το φυλλομετρητή τους ώστε, όταν επανέλθει η σύνδεση να συνεχίσουν χωρίς προβλήματα από το σημείο που βρίσκονταν.

Ομάδα Διαχείρισης της Πλατφορμας Openeclass