Πλατφόρμας Ασυγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γ.Π.Α.

Ανακοινώσεις

Σημαντικό μήνυμα πρός Διδάσκοντες
- Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020 -

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Αποφεύγετε να αλλάζετε τις παραμέτρους των "Ασκήσεων", την ώρα που αυτές εξελίσσονται, διότι υπάρχει το ενεδχόμενο αποκλεισμού εξεταζόμενων, οι οποίοι εκείνη την ώρα τις επιλύουν.

Έχετε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ την "Προσωρινή Αποθήκευση" στις παραμέτρους της "Ασκησης"

ΜΗΝ ξεπερνάτε τους εκατόν πενήντα (150) έως διακόσιους (200) εξεταζόμενους ανά μάθημα, την ίδια χρονική περίοδο. Αν έχετε περισσότερους, επιμερίστε τους σε ομάδες, τις οποίες θα εξετάσετε σε διαδοχικές χρονικές περιόδους.

Ομάδα Διαχείρισης της Πλατφορμας Openeclass