Πλατφόρμας Ασυγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γ.Π.Α.

Ανακοινώσεις

Ομαλή εξέλιξη εξεταστικής διαδικασίας στην Πλατφόρμα Openeclass
- Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020 -

Αγαπητοί φοιτητές,

Στην  παρούσα ανακοίνωση αναφέρονται ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρουσίας προβλημάτων κατά την εξέλιξη στη εξ αποστάσεως εξεταστικής διαδικασίας. Αυτές είναι:

  • Χρησιμοποιείστε ΜΟΝΟ ΜΙΑ (1) συσκευή (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone, tablet κ.λπ.), μέσω της οποίας θα είστε συνδεδεμένοι στην Πλατφόρμα Openeclass καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης.
  • ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να ΜΗΝ συνδέεστε στο Διαδίκτυο (Internet), μέσω της χρήσης εικονικού ιδιωτικού δικτύου VPN (εμπορικού ή πανεπιστημιακού), καθώς επίσης και να ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ οποιοδήποτε άλλο λογισμικό δικτύου (π.χ. http tunneling).  Εάν έχετε ήδη ενεργοποιημένο, παρόμοιο λογισμικό, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ πρίν την έναρξη της εξέτασης.
  • ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λογισμικό διαμοιρασμού απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Sharing Software).
  • Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο φυλλομετρητή (browser) (προτείνεται το λογισμικό Google Chrome), για τη σύνδεσή σας στην Πλατφόρμα Openeclass και ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ του ΜΝΗΜΗ (cache), από όλες τις πληροφορίες που έχει αποθηκευμένες, πριν την έναρξη της εξέτασης. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ επίσης ότι, το λογισμικό Google Chrome ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ στο υπόβαθρο (background), ακόμα και μετά το "κλείσιμό" του. ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤE ΜΟΝΙΜΑ, τα στοιχεία της σύνδεσής σας στο φυλλομετρητή και προβαίνετε σε ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ, κάθε φορά που ολοκληρώνετε τη σύνοδό σας (session) με την Πλατφόρμα Openeclass. 
  • Φροντίστε να έχετε "φορτωμένες" ΜΟΝΟ τις ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ, για την εξέταση,  εφαρμογές  (φυλλομετρητή - browser, λογισμικό που θα σας ζητήσουν να χρησιμοποιήσετε οι διδάσκοντες, εφαρμογή Microsoft Teams).
  • ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσης σας ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, από δύο ή περισσότερες ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ δικτυακές διευθύνσεις (IP addresses).

Εάν παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, παρατηρηθούν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία αναφέρονται αμέσως παρακάτω, ακολουθείστε τις προτεινόμενες ΟΔΗΓΙΕΣ:

  • Εάν διακοπεί η δικτυακή σύνδεση, είτε του χώρου που βρίσκεσθε, είτε του ΓΠΑ, αναμείνατε μέχρι να επανέλθει, ΧΩΡΙΣ να ΚΛΕΙΣΕΤΕ το φυλλομετρητή - browser. Εφόσον διαπιστώσετε ότι αργεί η αποκατάσταση της σύνδεσης, ώς ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, καθαρίστε την προσωρινή μνήμη του φυλλομετρητή, ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟΝ και προσπαθήστε να συνδεθείτε εκ νέου στην Πλατφόρμα Openeclass.
  • Εάν κατά την εκτέλεση της "Άσκησης", εμφανισθεί το μήνυμα, "Προσχή μια προσπάθειά σας βρίσκεται σε εξέλιξη ... μπορείτε να τη συνεχίσετε", αλλά, είτε δεν μπορείτε να επανέλθετε στην Πλατφόρμα Openeclass, είτε η λειτουργία της "Άσκησης" είναι προβληματική, καθαρίστε την προσωρινή μνήμη του φυλλομετρητρη, ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟΝ και προσπαθήστε να συνδεθείτε εκ νέου στην Πλατφόρμα Openeclass. Εφόσον και πάλι είναι αδύνατη η συνέχιση της εξέτασης, τότε προβείτε σε ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ του υπολογιστή σας και επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης.

Εάν, εν τέλει, το πρόβλημα παραμένει, ενημερώστε, το συντομότερο δυνατόν το διδάσκοντα, ο οποίος κατά περίπτωση, και αφού διερευνηθεί τεχνικά το συμβάν, θα αξιολογήσει την εξέλιξη της εξεταστικής διαδικασίας για κάθε εξεταζόμενο.

Ομάδα Διαχείρισης της Πλατφορμας Openeclass