Προσδιορισμός στερεοχημικής δομής φυσικών προϊόντων με κρυσταλλογραφία ακτίνων - Χ. Εγκλεισμός φυσικών προϊόντων

Κωνσταντίνος Μπεθάνης

Περιγραφή

Μάθημα επιλογής, εαρινού εξαμήνου,

της κατεύθυνσης "Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων",

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Περίθλαση - Η κυματική φύση του φωτός, το πρόβλημα, η λύση.
 2. Kρυσταλλική κατάσταση της ύλης, περίθλαση ακτίνων-Χ από μονοκρύσταλλο
 3. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων περίθλασης ακτίνων-Χ από μονοκρύσταλλο
 4. Προσδιορισμός κρυσταλλικής δομής – το πρόβλημα των φάσεων
 5. Βελτιστοποίηση κρυσταλλικής δομής – Έλεγχος τελικού μοντέλου
 6. Εισαγωγή στην Υπερμοριακή Χημεία (Βασικές Αρχές, ορολογία, ορισμοί, παραδείγματα υπερμοριακών συστημάτων)
 7. Διαμοριακές αλληλεπιδράσεις
 8. Χημεία Μοριακής αναγνώρισης (Ξενιστή – Ξενιζομένου)
 9. Κυκλοδεξτρίνες - προϊόντα εγκλεισμού με κυκλοδεξτρίνες
 10. Κρυσταλλογραφική ανάλυση – στερεοχημική δομή υπερμοριακών συστημάτων
 11. Βάσεις δομών βιομορίων – μελέτη ηλεκτρονικών αρχείων δομής
 12. Ανάλυση και μελέτη της νανοαρχιτεκτονικής υπερμοριακής αυτο-οργάνωσης. Μοριακές Μηχανές.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -