(ΑΝΕΝΕΡΓΟ) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μαρία Καψοκεφάλου

Περιγραφή

H συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται υποχρεωτικά συναίνεση στους όρους και τις απαιτήσεις της εξέτασης: επίδειξη ταυτότητας, ανοικτές κάμερες σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου 570/21.05.2020.

Πληροφορούμε τους εξεταζόμενους ότι δεν θα υπάρξει καταγραφή ήχου και εικόνας καθ’ οιονδήποτε τρόπο